Lihastautipotilaan kuntoutus

Kouluttaja: Regina Ekblom

Aika: 8.6.2024 klo 9-16 (sisältää lounastauon)
Paikka: Oulunkylän kuntoutuskeskus, Käskynhaltijantie 5, 00640 Helsinki

Toteutuminen on varmaa, ilmoittaudu NYT:
Ilmoittaudu tästä!

Hinta: 120 €
Hinta sisältää kahvit, ei lounasta

Koulutuksen sisältö: 

Koulutuksessa käydään läpi lihastautipotilaan kuntoutuspolun ja fysioterapian perusteita ja rakennetta, sekä siihen vaikuttavia erilaisia tekijöitä yleisimmistä lihastauti- diagnooseista, ikään, ympäristöön, taudin etenevyyteen ja saatavilla oleviin resursseihin. Opitaan laatimaan fysioterapian tavoitteet ja toteutetun terapian suunta ICF:n mukaisesti . Käydään läpi hyväksi todennettuja menetelmiä ja harjoitteita sairauden eri vaiheisiin. Teoriaa ja käytännön harjoittelua.

Ohjelma:

1 ) Lihastatutipotilaan kuntoutuspolun ja fysioterapian perusteet ja niihin vaikuttavat tekijät:
- Kuntoutuspolun kulku, avo- vai laitoskuntoutus, verkoston laajuus, maksajataho, myönnetyt palvelut ja määrät
- ikä, sairauden vaihe/etenevyys, synnynnäinen/aikuisiällä puhkeava, tukiverkosto ja ympäristö

2) Yleisimmät diagnoosit ja niiden fysioterapia:
- ALS, MS, lihasdystrofiat

3) Fysioterapian suunnittelu ja tavoitteiden laatiminen ICF:n mukaan 
- Mistä aloittaa, mikä kaikki vaikuttaa, mitä kysyä/tutkia, kenen tavoitteet, mitä sisällyttää, mitä huomioida ?
- Terapian lisäksi muut huomioitavat asiat : ympäristön ohjaustarve , apuvälineet, verkostoyhteistyö ?

4) Menetelmien ja harjoitteiden valinta:
- valintaan vaikuttavat asiat : tavoitteet, sairauden vaihe ja sen hetkinen oirekuva , resurssien mahdollistaminen
- sairauden alkuvaiheen harjoittelu ja terapia
- pitkälle edenneen lihassairaan harjoittelu ja terapia
- Koska valita aktiivinen, passiivinen, toiminnallinen tai manuaalinen harjoittelu tai hoito
- Koulutuksia vaativia menetelmiä vai perusfysioterapiaa ?

Koulutus sisältää teorian lisäksi käytännön harjoittelua pienryhmissä

Kouluttajasta:
"Olen pitkän linjan neurologinen fysioterapeutti, jolla on laaja kokemus eri neurologisista sairauksista ja diagnoosien mukaisesta terapian suunnittelusta ja toteutuksesta. Olen toiminut eri ikäisten potilaiden kanssa eri sektoreilla ja kuntoutuskokonaisuuden eri vaiheissa. Vahvuutenani on kokonaisuuden ja taustalla vaikuttavien tekijöiden huomioiminen arjen fysioterapiassa ja asiakkaan kohtaamisessa. Kliinisen fysioterapian lisäksi teen käytännön ohjauksia kuntouttavasta työotteesta ja käsittelyistä. Olen myös ICF- toimintakykyluokituksen kouluttaja."