Long Covid, ME/CFS ja hypermobiliteetti: Miten hyödynnän fysioterapiamenetelmiä oireenmukaisessa kuntoutuksessa?

 • to 27.4.2023 klo 1720
 • webinaari

Ilmoittautuminen on sulkeutunut.  

Ajankohta: torstai 27.4. klo 17–20

Toteutus: Webinaari 3 h, saa tallentaa

Kouluttajan suositus on, että ennen tähän osallistumista olet osallistunut joko 2.3. pidettyyn webinaariin, katsonut sen tallenteen tai luentomateriaalit tai osallistunut muuhun vastaavaan koulutukseen. Jos näistä ei mikään kohdallasi täyty, sinulla on mahdollista saada 2.3. tallenne ja luentomateriaalit kympillä.  Kerrothan ilmoittautuessasi, jos tarvitset 2.3. webinaarin sisällön.

Kouluttaja: Aihealueen erikoisosaaja ft Hanna Markkula

Materiaali: Toimitetaan osallistujille PDF:nä koulutuksen jälkeen, sisältää myös ennakkomateriaalin, johon on hyvä tutustua ennen koulutusta, jos ei ole käynyt Uffin 2.3. webinaaria.

Hinta: 20 euroa Uffin jäsenet ja opiskelijajäsenet. Muilta kuin Uffin jäseniltä hinta 20 euroa, mutta lisäksi täytyy maksaa joko 50 euron kannatusjäsenmaksu, tai liittyä Uffin jäseneksi ja samalla olla Suomen Fysioterapeutit ry:n jäsen. 

 

Kohtaatko työssäsi Long Covidia, ME/CFS:aa, EDS:aa tai yliliikkuvuuskirjon oireyhtymää sairastavia?

Oireenmukainen kuntoutus – Mitä se on?

Mitä fysioterapiamenetelmiä voin hyödyntää oireenmukaisessa kuntoutuksessa?

Miten hyödynnän fysioterapiamenetelmiä oireenmukaisessa kuntoutuksessa?

Long Covid, krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS), yliliikkuvuuskirjon oireyhtymät ja Ehlers-Danlosin oireyhtymä aiheuttavat haasteita kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Sairauksien oireissa on huomattavaa samankaltaisuutta ja kaikkien yksi tyyppioire on rasitusintoleranssi.

Koulutuksessa tarkastellaan, miten soveltaa fysioterapian menetelmiä oireenmukaisessa kuntoutuksessa, kun oireet pahenevat usein jo normaalista arkielämästä. Lisäksi rasituksesta toipuminen on normaalia hitaampaa. Haasteita kuntoutukselle aiheuttaa myös oirekuvan huomattava vaihtelu.

Koulutuksessa tarkastellaan oireenmukaista kuntoutusta, fysioterapeuttista tutkimista ja eri fysioterapiamenetelmien hyödyntämistä erilaisten case-asiakkaiden kautta. Koulutus sisältää ideariihen tapaan toteutettua yhteistä pohdintaa case-asiakkaiden tiimoilta sekä loppukeskustelun. Tarkoituksena syventää osaamista ja jakaa osallistujien kesken tietotaitoa k.o. potilaiden fysioterapiasta. Yhteinen pohdinta toteutetaan vapaamuotoisesti chatin ja mikrofonin kautta. Ota siis mukaan notkeät näpit, innokas mieli ja lennokas kieli!

Loppukeskustelu: Yhteistä vapaamuotoista pohdintaa esimerkiksi alla olevista näkökulmista:

 • Millaisia menetelmiä olen hyödyntänyt?
 • Millaiset menetelmät potilaat ovat kokeneet parhaiten toimintakykyään tukevaksi?
 • Millaisia haasteita olen kohdannut k.o. potilaiden kuntoutuksessa?
 • Omia case-asiakkaita voi ottaa ilman tunnistetietoja mukaan   

Loppukeskustelua ei tallenneta! 

Mitkä ovat koulutuksen hyödyt, TOP 5

 • Syvennän osaamistani k.o. sairauksia sairastaville soveltuvista oireenmukaisista fysioterapiamenetelmistä
 • Osaan valita kliinisen toimintakyvyn arvioinnin perusteella kuntoutujalle soveltuvat oireenmukaiset fysioterapiamenetelmät
 • Osaan soveltaa fysioterapiamenetelmiä kuntoutujan oirekuvan mukaan ja hallitsen vaikeasti sairaan kuntoutuksen erityispiirteet
 • Osaan hyödyntää Pacing-menetelmää fysioterapian osana potilaille, joilla on PEM-oire
 • Osaan arvioida potilaan apuväline-, ortoosi- ja painevaatteiden tarpeen                                                                                  

Mitä perustietoja osallistujalla suositellaan olevan?

Suositus: koulutukseen osallistuja on osallistunut 2.3. Uffin järjestämään koulutukseen tai muuhun vastaavaan koulutukseen tai tutustunut 2.3. Uffin koulutuksen luentodioihin.

Koulutukseen osallistuville jaetaan etukäteen Uudenmaan Fysioterapeutit ry:n 2.3. koulutuksen luentodiat, joissa käyty läpi alla olevat asiat:

 • Kliininen kuva, keskeiset oireet
 • Mitä menetelmiä hoitosuositukset suosittelevat?
 • Miten arvioin toimintakykyä - mitä ja miten tutkin?
 • Miten rasitusintoleranssi vaikuttaa harjoittelun ohjaamiseen
 • Dysautonomia ja PoTS, miten tutkin ja huomioin?
 • Hypermobiliteetti ja sidekudoksen poikkeavuus, miten tutkin ja huomioin?
 • Kipu, miten huomioin kuntoutuksessa?
 • Vaikutus liikunnan/ urheilun harrastamiseen
 • Hengityksen tukeminen
 • Aistiyliherkkyydet, miten huomioin?
 • Pacing ja sykeseuranta, miten hyödynnän kuntoutuksessa ja omahoidossa
 • Apuvälineet, ortoosit ja painevaatteet toimintakyvyn tukena

Koulutus sisältää myös kattavan luentomateriaalin, jota voit hyödyntää käytännön työssä!

Kouluttajan esittely

Hanna Markkula, fysioterapeutti, kouluttaja

Fysioterapeutti Hanna Markkula on erikoistunut ME/CFS:n ja Long Covidin sekä perinnöllisiä sidekudossairauksia sairastavan kuntoutukseen. Lisäksi hänellä on erikoisosaamista neurologisesta ja kipupotilaan fysioterapiasta. Hanna on perehtynyt alan kansainväliseen tutkimustietoon ja tekee tiivistä yhteistyötä alan koti- ja ulkomaisten asiantuntijoiden kanssa.

Hanna toimi v. 2021 julkaistun Duodecimin ”Krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS) -Hyvä hoito -konsensussuosituksen” paneelissa kuntoutuksen asiantuntijana. ME/CFS-sairauden lisäksi Hanna on tehnyt aktiivista koulutus- ja kehittämistyötä Long Covidin, perinnöllisten sidekudossairauksien, kuten Ehlers-Danlosin oireyhtymä ja yliliikkuvuuskirjon oireyhtymät, kuntoutuksen parissa. Hanna valittiin vuoden fysioterapeutiksi vuonna 2021 ja Mediuutisten kokoamalle terveysalan sadan vaikuttajan listalle vuonna 2022.