Long Covid, ME/CFS ja hypermobiliteetti - Miten soveltaa ohjausta ja harjoittelua, kun rasitus pahentaa oireita?

 • to 2.3.2023 klo 1720
 • Webinaari

Ilmoittaudu tästä.

Kohderyhmä: Fysioterapeutit ja opiskelijat

Kouluttaja: Aihealueen erikoisosaaja ft Hanna Markkula

Materiaali: Toimitetaan osallistujille PDF:nä

Hinta: Uffin jäsenet ja Uffin opiskelijajäsenet 20 €, ei-jäsenet 30 €

Tallennus: Luento tallennetaan. 

Kohtaatko työssäsi Long Covidia, ME/CFS:aa, EDS:aa tai yliliikkuvuuskirjon oireyhtymää sairastavia?

Tunnistatko oireet ja osaatko huomioida ne kuntoutuksessa?

Mitä menetelmiä hoitosuositukset suosittelevat?

Long Covid, krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS), yliliikkuvuuskirjon oireyhtymät ja Ehlers-Danlosin oireyhtymä aiheuttavat haasteita kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Sairauksien oireissa on huomattavaa samankaltaisuutta ja kaikkien yksi tyyppioire on rasitusintoleranssi.

Koulutuksessa tarkastellaan, miten soveltaa harjoitteita ja opastaa fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen aktiivisuuden hallinnassa, kun oireet pahenevat usein jo normaalista arkielämästä. Lisäksi rasituksesta toipuminen on normaalia hitaampaa. Rasitus myös aiheuttaa tyypillisesti oireiston pahenemisen vasta viiveellä. Tämän vuoksi uhkana on niin sanottu dominoefekti - kumulatiivinen ylirasitus johtaa yhä pahempaan ylirasitustilaan sekä toimintakyvyn ja elämänlaadun heikentymiseen. Haasteita toimintakyvyn arvioinnille ja kuntoutukselle aiheuttaa myös oirekuvan huomattava vaihtelu. Entä miten sairaudet vaikuttavat liikunnan/ urheilun harrastamiseen?

Mitkä ovat koulutuksen hyödyt, TOP 5

 • Opit tunnistamaan keskeiset oireet
 • Saat käytännön työkaluja kuntoutukseen ja toimintakyvyn arviointii
 • Osaat täydentää kliinista toimintakyvyn arvioita kuntoutujalle soveltuvilla toimintakyvyn arvioinnin mittareilla ja testistöillä
 • Osaat soveltaa harjoittelua kuntoutujan oirekuvan mukaan
 • Opit miten hyödyntää Pacing-menetelmää ja sykeseurantaa omahoidon tukena                                        

Mitä koulutuksessa otetaan haltuun?

 • Kliininen kuva, keskeiset oireet
 • Mitä menetelmiä hoitosuositukset suosittelevat?
 • Miten arvioin toimintakykyä - mitä ja miten tutkin?
 • Miten rasitusintoleranssi vaikuttaa harjoittelun ohjaamiseen
 • Dysautonomia ja PoTS, miten tutkin ja huomioin?
 • Hypermobiliteetti ja sidekudoksen poikkeavuus, miten tutkin ja huomioin?
 • Kipu, miten huomioin kuntoutuksessa?
 • Vaikutus liikunnan/ urheilun harrastamiseen
 • Hengityksen tukeminen
 • Aistiyliherkkyydet, miten huomioin?
 • Pacing ja sykeseuranta, miten hyödynnän kuntoutuksessa ja omahoidossa
 • Apuvälineet, ortoosit ja painevaatteet toimintakyvyn tukena

Koulutus sisältää myös kattavan luentomateriaalin, jota voit hyödyntää käytännön työssä!

Kouluttajan esittely

Hanna Markkula, fysioterapeutti, kouluttaja

Fysioterapeutti Hanna Markkula on erikoistunut ME/CFS:n ja Long Covidin sekä perinnöllisiä sidekudossairauksia sairastavan kuntoutukseen. Lisäksi hänellä on erikoisosaamista neurologisesta ja kipupotilaan fysioterapiasta. Hanna on perehtynyt alan kansainväliseen tutkimustietoon ja tekee tiivistä yhteistyötä alan koti- ja ulkomaisten asiantuntijoiden kanssa.

Hanna toimi v. 2021 julkaistun Duodecimin ”Krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS) -Hyvä hoito -konsensussuosituksen” paneelissa kuntoutuksen asiantuntijana. ME/CFS-sairauden lisäksi Hanna on tehnyt aktiivista koulutus- ja kehittämistyötä Long Covidin, perinnöllisten sidekudossairauksien, kuten Ehlers-Danlosin oireyhtymä ja yliliikkuvuuskirjon oireyhtymät, kuntoutuksen parissa. Hanna valittiin vuoden fysioterapeutiksi vuonna 2021 ja Mediuutisten kokoamalle terveysalan sadan vaikuttajan listalle vuonna 2022.